MK GROUP

Kontakt

poznań

mk group sp. z o.o. sp. k.
ul. Obornicka 342,
60-689 Poznań,
NIP 972 120 91 08,
tel. +48 61 828 32 62,
fax +48 61 828 32 73

warszawa

ul. Rozbrat 6,
00-451 Warszawa,
tel: +48 22 622 13 43

KRS 0000347863 SĄD REJONOWY - POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał zakładowy 50.000,00 zł